Revize elektro

Revize elektro NN
– Revize elektroinstalací pro malé firmy až po největší průmyslové komplexy v ČR.
– Revize elektroinstalací pro školy, hotely a kancelářské budovy.
– Revize elektroinstalací pro stavby a staveniště.
– Revize elektroinstalací pro byty a rodinné domy.
– Revize elektroinstalací ve společných prostorách v bytových domech.
– Revize elektro pro solární, větrné a vodní elektrárny.

Revize elektro VN
– Revize VN/NN transformátorů a rozvoden, kompletní čištění.

Revize strojů a technologických zařízení
– Revize elektro od malých strojů až po největší technologické celky.
– Revize elektro pro robotická pracoviště.
– Revize elektro pro svařovací agregáty a zdroje.
– Revize elektro pro dieselagregáty.

Revize hromosvodů
– Revize hromosvodů dle v současnosti platného souboru norem ČSN EN 62 305.
– Revize hromosvodů dle dříve platné normy ČSN 34 1390.
– Revize uzemňovacích soustav.

Revize elektrických spotřebičů a elektrického ručního nářadí ve všech prostorech.
Používáme vlastní unikátní systém identifikace spotřebičů pomocí malých štítků s čárovým kódem, které nikde nepřekáží a jsou velmi trvanlivé i v náročných provozech. Naši technici pracují velmi opatrně, tiše a s ohledem na charakter navštívených prostor a umístěnou techniku. Máme dlouholeté zkušenosti s prováděním revizí od velmi citlivých přístrojů ve výzkumných a zkušebních laboratořích až po těžké průmyslové provozy. Jsme zvyklí pracovat s lidmi v domovech s pečovatelskou službou, v dětských domovech i v ústavech pro osoby s tělesným či mentálním postižením.

Revize elektro všech výše uvedených zařízení provádíme také v prostorách s nebezpečím výbuchu. (např. průmyslové prostory s nebezpečím výbuchu, čerpací stanice pohonných hmot, atd.)