Pravidla GDPR

Stáhnout Ustanovení a pravidla GDPR 

Pravidla nakládání s osobními údaji a souhlas se zpracováním osobních údajů

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o Vašich právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů správcem, kterým je: Vlastislav Vondráček – REVEX. Doporučujeme Vám, abyste si informace pečlivě přečetli. Snažíme se udělat vše pro to, aby tyto informace byly co nejsrozumitelnější. Pokud by vám i přesto nebylo něco jasné, rádi vám kterýkoli pojem nebo pasáž vysvětlíme.

 

1. Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?
Správcem osobních údajů, tedy osobou, která určuje účely a prostředky a rozhoduje o zpracování Vašich osobních údajů za níže uvedeným účelem, je:
Vlastislav Vondráček – REVEX, se sídlem: Mikulášovice 631, 407 79 Mikulášovice, IČO: 67223966, (dále jen „správce“). Kontaktovat nás můžete písemně na korespondenční adresu: Vlastislav Vondráček – REVEX, Za Školkou 323/18, 190 15 Praha 9, nebo prostřednictvím e-mailu: revex@revex.cz, nebo prostřednictvím datové schránky: bfx4ex6. Aktuální informace jsou uvedeny na: www.revex.cz.

 

2. Jak a proč jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?
Při zpracovávání osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“) a zákonem o zpracování osobních údajů. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účelem předem dohodnutého poskytnutí/dodání/plnění zboží nebo služby v rámci naší podnikatelské činnosti.
Veškeré Vaše osobní údaje za uvedeným účelem zpracováváme na základě Vašeho uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů. Svým souhlasem nám umožníte uchovat a zpracovávat Vaše osobní údaje pro výše uvedené účely po dobu 5 následujících let. Při zpracovávání Vašich osobních údajů pro výše uvedené účely nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani profilování.

 

3. Které Vaše osobní údaje zpracováváme?
Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsme získali přímo od Vás, a to v rozsahu: titul, jméno a příjmení, datum narození, název organizace, poštovní adresa, e-mail, IP adresa, telefonní číslo, IČO/ DIČ, údaje o získaném vzdělání, údaje o získané praxi.

 

4. Jak chráníme Vaše osobní údaje?
Můžete si být naprosto jisti, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků pro ochranu osobních dat.

 

5. Komu dalšímu poskytujeme Vaše osobní údaje a proč?
Vaše osobní údaje v této souvislosti nikomu dalšímu nepředáváme.

 

6. Jaká máte práva k Vašim osobním údajům?
Ve vztahu k Vašim osobním údajům, které zpracováváme, máte následující práva, která vůči nám jako správci můžete uplatnit:

– právo získat potvrzení o (ne)zpracovávání Vašich osobních údajů a na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají a které zpracováváme
– právo na opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné
– právo na výmaz nebo omezení zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dané právními předpisy
– právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají
– právo na přenesení Vašich osobních údajů k jinému správci
Svá práva můžete uplatnit písemným podáním doručeným na korespondenční adresu správce, případně e-mailem: revex@revex.cz
Vzhledem k tomu, že Vaše osobní údaje pro výše uvedený účel zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů kdykoliv odvolat. K tomu můžete využít e-mail: revex@revex.cz
Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je: Úřad pro ochranu osobních údajů IČO: 70837627 se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 www: https://www.uoou.cz

Vlastislav Vondráček – REVEX
Mikulášovice 631
407 79 Mikulášovice
Za Školkou 323/18
190 15 Praha 9
IČO: 67223966
DIČ: CZ7508092383
D-U-N-S: 821381378
Datová schránka: bfx4ex6
č.ú.: 35-9466530207/0100
revex@revex.cz
www.revex.cz
tel.: +420 725 816 416
+420 608 606 754