Program pro neziskové organizace

Pro neziskové organizace jako jsou školy, školky, ústavy sociální péče, spolky a nadace s charakterem pomoci lidem, zvířatům, či veřejně prospěšným projektům máme připraveny zvýhodněné podmínky:

  • poskytnutí slevy při provádění revizí elektro až 50%
  • poskytnutí dalších slev při opakovaných revizích
  • možnost rozložení celkové ceny do pravidelných měsíčních plateb
  • zdarma zavedení evidence pomocí systému čárového kódu při revizích elektrických spotřebičů – lze rozšířit na vedení evidence všeho majetku organizace
  • zdarma vypracování podrobného plánu údržby, kontrol a revizí