Školení elektrotechniků

  • Provádíme školení, přezkoušení a vydání osvědčení dle vyhl. č. 50/1978 Sb. bez omezení rozsahu.
  • Klademe důraz na informace využitelné v každodenní praxi.
  • Zohledňujeme charakter pracovního prostředí a pracovního zařazení jednotlivých techniků.
  • Poskytujeme výukové materiály v ceně školení.
  • Školení nabízíme také v anglickém, německém, francouzském a italském jazyce. Stejně tak i vydaná osvědčení mohou být vyhotovena v některém z nabízených jazyků.
  • Školení je možné uspořádat v našich, nebo ve vašich prostorách.
  • Pořádáme kurzy a semináře.